Cynllunio'ch Ymweliad

Os nad ydych yn sicr o ble i fynd, defnyddiwch ein map rhyngweithiol i ganfod y mannau i gychwyn (a gorffen!) eich taith. Unwaith byddwch chi wedi penderfynu, bydd angen dewis sut i gyrraedd y safle a ble byddwch yn aros wedi i chi gyrraedd

Croeso’n ôl

Wrth i ni lacio ein cyfyngiadau COVID-19 yn raddol, mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl ar y llwybr. Mae'r rhan fwyaf ohono ar agor ac mae rhai pethau ychydig yn wahanol. Ond peidiwch â phoeni ! Gallwch ddal i fwynhau cerdded y llwybr yn ddiogel.

Darllenwch ein Hymateb i'r Pandemig i gael cynghorion defnyddiol ar sut i fwynhau ein llwybr arfordir rhyfeddol yn ddiogel, unwaith eto.

Mae digon o gyngor a gwybodaeth i’w gael yn yr adran hon, megis tablau pellter, y mannau i brynu llyfrau canllaw swyddogol, a diweddariadau pwysig ynglŷn ag unrhyw wyriadau dros dro. Bydd yr adran hon yn sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser wrth gerdded y llwybr arfordir. 

Mae’n dda eich gweld unwaith eto!

 

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu

Gwella’ch profiad ar y llwybr gyda’n ap

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i gynllunio eich taith heddiw

Dewch o hyd i leoedd ardderchog i aros ger y llwybr

Canllaw ar gyfer cyrraedd a chrwydro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Cyfres o dywyslyfrau swyddogol Llwybr Arfordir Cymru

Cymorth i drefnu llety a throsglwyddo bagiau ar hyd y llwybr

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

Mae'r tablau hyn yn rhoi pellteroedd rhwng mwy na 200 o leoliadau ar Lwybr Arfordir Cymru

Mae'r tablau hyn yn rhoi pellteroedd rhwng mwy na 200 o leoliadau ar Lwybr Arfordir Cymru

Sicrhewch eich bod yn cael ymweliad difyr a didrafferth drwy fod yn ymwybodol o beryglon posibl

Mae’r ffin, ar lan ogleddol Afon Dyfrdwy, ym ymfalchïo yn ei harwydd 'Croeso i Gymru', cerrig marcio a chennin Pedr yn y Gwanwyn

Gall rhannau o'r llwybr fod yn anhygyrch ar lanw uchel iawn.

Lawrlwythwch neu archebwch ein taflenni llwybr

Cofnodwch eich taith ar hyd y llwybr gyda'n hamrywiaeth o basbortau

Defnyddiwch yr ap Refill i ganfod dŵr yfed ar eich taith