Rhyddid Gwybodaeth

Croesawn ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, Deddf Diogelu Data 1998 and Ailddefnydd o wybodaeth sector cyhoeddus 2005 i roi hawl cyffredinol i’r cyhoedd gael gafael ar wybodaeth. Rydyn ni’n cydnabod ein bod yn chwarae rôl allweddol yn y broses o helpu’r cyhoedd i ddeall sut caiff penderfyniadau cyhoeddus eu gwneud a sut caiff arian cyhoeddus ei wario.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoli prosiect Llwybr Arfordir Cymru.

Am unrhyw Geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, ewch i'r gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.