Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gwyriadau Cyfredol

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr.

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Dyddiad
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Castell-nedd Port Talbot Newbridge - Pont ar gau Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Castell-nedd Port Talbot Promenad Aberafan - Rhoddfa Ysgariad Gwaith Llwybr cy 31-07-2020
Ceredigion Aberporth i Tresaith Difrod i'r llwybr cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ceredigion Aberaeron i Aberarth Difrod i'r llwybr cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Conwy Y Gogarth, Llandudno Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Sir Benfro St Non's Glaw Trwm cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Sir Benfro Sandy Haven Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach

Diweddarwyd ddiwethaf 11 Maw 2020

Rhannu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.