Lleoedd i fynd iddyn nhw

Nid yn unig y mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd â chi drwy dirlun Cymru, y mae hefyd yn mynd â chi drwy ei threftadaeth a’i chymunedau

Mae arfordir Cymru’n llawn gwrthgyferbyniadau ac mae wir yn cynnig rhywbeth i bawb. O fynd am dro ar ben clogwyni i grwydriadau morydol, pentrefi pysgota pictiwrésg i ddinasoedd  bywiog, treftadaeth ddiwydiannol i gestyll anorchfygol, traethau gwyntog i lannau môr prysur. Pa un ai a ydych chi yma am awr yn unig neu benwythnos cyfan, mae gan Lwybr Arfordir Cymru lawer i’w gynnig.

Rhannu

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gefnlen naturiol syfrdanol i'r rhan unigryw hon o'r llwybr- sy’n ffefryn gan bawb!