Trefnwyr gwyliau - Cludo bagiau

Cymorth i drefnu llety a throsglwyddo bagiau ar hyd y llwybr

Er Gwybodaeth:  Dim ond rhai yn unig o’r busnesau y gwyddom amdanynt yw’r busnesau sy’n cael eu rhestru yma ac a allai gynnig gwasanaethau o ddiddordeb i ymwelwyr o'r lwybr. Nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau ynglŷn ag addasrwydd, dibynadwyedd nac argaeledd y gwasanaeth.

Enw’r cwmni Cyfeiriad Ardal y gwasanaeth Y Gwasanaethau a gynigir Cyswllt
Absolute Escapes Dovecot Studios, 10 Infirmary Street, Edinburgh, EH1 1LT  Sir Benfro Trefnwyr gwyliau cerdded.

0131 610 1210  

info@absoluteescapes.com

Anglesey / Wales Walking Holidays

Gweler fideo hyrwyddo (2 munud) o'u gwasanaeth fel Darparwyr Gwyliau Cerdded Llwybr Arfordir Cymru ar YouTube.

Ynys Môn, Gogledd Cymru 

               

Gogledd Cymru, Ynys Môn, Llŷn, Meirionnydd,  Ceredigion,

Sir Gar

Sir Benfro

Penrhyn Gwŷr

Arfordir De Cymru

 

Trefnwyr gwyliau cerdded. Cludo bagiau.

+44 (0)7483 229606

info@angleseywalkingholidays.com

 

Byways Breaks

 

27 Harthill Avenue, Liverpool, Merseyside, L18 6HY

Ynys Môn,

Arfordir Gogledd Cymru

Sir Benfro

Ceredigion

Trefnu llety. Teithiau tywysedig. Trefnwyr gwyliau cerdded.

0151 722 8050

Tu allan DU: +44 (0)151 722 8050

info@byways-breaks.co.uk

Celtic Trails P.O.Box 11, Chepstow, De Cymru, NP16 6ZD Llwybr Arfordir Cymru Gyfan

Trefnu llety, Cludo bagiau a Trefnwyr gwyliau cerdded.

01291 689774          

Walk@celtic-trails.com

Contours Walking Holidays Unit 11, Via Gellie Mill, Via Gellia Road, Bonsall, Matlock, DE4 2AJ Llwybr Arfordir Cymru Gyfan Trefnwyr gwyliau cerdded.

01629 821900    

info@contours.co.uk

Dragon Trails 4 Llanbedr Road, Crickhowell, Powys, Canolbarth Cymru, NP8 1BT Ceredigion, Sir Benfro Trefnwyr gwyliau cerdded.

01600 750463     

richard@dragontrails.com

Drover Holidays Forest Road, Hay on Wye, Powys, HR3 5EH Llwybr Arfordir Cymru Gyfan Trefnwyr gwyliau cerdded, Cludo bagiau

01497 821134

info@droverholidays.co.uk

Edge of Wales Walk

Gweler fideo hyrwyddo (2 munud) o'u gwasanaeth fel Darparwyr Gwyliau Cerdded Llwybr Arfordir Cymru ar YouTube

1 Dolfor, Aberdaron, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL53 8BP Pen Llŷn  Trefnwyr gwyliau cerdded. Cludo bagiau.

01758 760652    

enquiries@edgeofwaleswalk.co.uk

 

Footpath Holidays 16 Norton Bavant, Nr. Warminster, Wiltshire, BA12 7BB Caer i Borthmadog a Sir Benfro  Trefnwyr gwyliau cerdded. Teithiau tywysedig.

01985 840049

enquiries@footpath-holidays.co.uk

Gareth's Cabs

Gareth's Cabs, Cosheton, Pembroke Dock, Pembrokeshire  

Sir Benfro Cludo bagiau

07825 888772

garethscabs@gmail.com

Great British Walks Limited

Great British Walks Limited, Singleton Court Business Park, Sir Fynwy, NP25 5JA

Sir Benfro, Ceredigion

Trefnwyr gwyliau cerdded.

01600 713008

info@great-british-walks.com

 

Gower Adventure 43 Pencaerfenni Lane, Crofty, Swansea, SA4 3SD

Bae Gaerfyddin i Penrhyn Gwŷr

Abertawe i Porthcawl

Trefnu llety. Cludo bagiau.

01792 851182

info@goweradventures.co.uk

Let's Go Walking Ltd Tarka Cottage, Yeo Lane, North Tawton, Devon, EX20 2DD Ynys Môn, Pen Llŷn, Ceredigion, Sir Benfro

Trefnwyr gwyliau cerdded

Cludo bagiau

01837 880075

enquiries@letsgowalking.com

Nature’s Work  Tal y Bont, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL57 3YA Eryri, Gogledd Cymru Teithiau tywysedig.Trefnu llety.

07813 727414                              

info@natureswork.co.uk

New Experience Holidays

The Old Rectory, Cyffylliog, Ruthin, Gogledd Cymru, LL15 2DW

Pen Llŷn 

(Caernarfon i Pwllheli)

Trefnwyr gwyliau cerdded. Nodyn Cerdded. Mapiau.  Teithiau tywysedig.

 

01824 710320

sales@newex.co.uk

Macs Adventure 44 Speirs Wharf, Glasgow, G4 9TH Ceredigion, Sir Benfro. Trefnwyr gwyliau cerdded.

0141 530 8886  

info@macsadventure.com

walkalongway

Gweler fideo hyrwyddo (2 munud) o'u gwasanaeth fel Darparwyr Gwyliau Cerdded Llwybr Arfordir Cymru ar YouTube

Caerwen, Llanddewi Velfrey, Narberth, Sir Benfro, Cymru De Gorllewin, SA67 8UR Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin Trefnwyr gwyliau cerdded. Cludo bagiau. Teithiau tywysedig.

01834 869997 / 07976 926165

crpwalkalongway@outlook.com 

 

VIP Wales  Trellyfaint Bungalow, Nevern, Newport, Sir Benfro, SA42 0NZ  Sir Benfro, Ceredigion  Trefnwyr gwyliau cerdded, gwyliau hunan-dywysedig a thywysedig, , cludo bagiau a chludiant. Teithiau cerdded tywysedig a theithiau lleol, siaradwyr Cymraeg lleol

(00 44) 7496057269

www.vipwales.co.uk

info@vipwales.co.uk    

 

 

 

Os ydych yn cynnig gwasanaethau o’r fath mewn rhannau arbennig o Lwybr Arfordir Cymru, neu ar ei hyd i gyd, ac os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr, mae croeso ichi gysylltu â ni. 

Rydym yn croesawu unrhyw ddeunydd hyrwyddo eraill a allai helpu gerddwyr i gynllunio eu hamser ar Lwybr Arfordir Cymru.

Sylwer ar y canlynol, cyn i chi gyflwyno unrhyw beth i ni ar gyfer y dudalen we yma:

  • Rhaid i’r holl ddeunydd e.e. fideos fod ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Gallwch gyflwyno deunydd lle mae’r ddwy iaith gyda'i gilydd ar yr un pryd neu mae fersiynau ar wahân yn y ddwy iaith hefyd yn dderbyniol
  • Ni chaniateir deunydd uniaith ar ein gwefan
  • Nid ydym yn cynnig lle ar gyfer hysbysebion y telir amdanynt ar hyn o bryd, ond efallai y byddwn yn ystyried cynnig cyfleoedd ar gyfer hysbysebu y telir amdano, ar gyfer busnesau yn y dyfodol

Dal ddim yn siŵr?  Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod.

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.