App Darganfod Llwybr Arfordir Cymru

Beth am ddod â'r llwybr yn fyw gyda thechnoleg, realiti estynedig, ffilmiau 3D a gemau

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn llawn dop o olygfeydd gwych, bywyd gwyllt gogoneddus gyda diwylliant Cymreig cyfoethog a llewyrchus sy’n gyforiog o hanes a llên gwerin. 

Mae ap dwyieithog Llwybr Arfordir Cymru yn dod â’r elfennau unigryw hyn at ei gilydd gan ddefnyddio technoleg arloesol i’ch i'ch ysbrydoli chi a'ch teuluoedd i gael gwybod mwy am y llwybr arfordirol hwn, un o ychydig yn y byd sy’n dilyn morlin cenedl gyfan.

Dod â’r llwybr yn fyw

Mae’r ap hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn hawdd i’w ddefnyddio ac wedi’i gynllunio i weithio ar ddyfeisiau symudol, fel ffonau clyfar a thabledi. Hefyd mae yna weithgareddau hwyliog sy’n addas ar gyfer plant arno rydym yn sicr y byddant yn eu mwynhau, boed law neu hindda!  Cynlluniwyd rhai agweddau o’r ap i weithio’n unswydd gyda byrddau gwybodaeth sydd wedi’u gosod yn arbennig yn y saith lleoliad.

Rhowch gynnig ar ein teithiau cerdded gyda gwahaniaeth

Rydym hefyd wedi creu teithiau cerdded arbennig ar y llwybr gan ddefnyddio'r ap ar gyfer profiad arbennig ychwanegol lle mae'r llwybr yn cwrdd â thechnoleg - Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion am ein "teithiau teulu gyda gwahaniaeth" yn ein tudalen Teithiau Cerdded.


Mae gan yr ap lawer o ffeithiau a nodweddion diddorol (ac weithiau annisgwyl) am y saith lleoliad.

 Edrychwch ar yr ap

  • Ddysgu am darddiad enw’r Gogarth, un o benrhynion eiconig Gogledd Cymru
  • Ddefnyddio reality estynedig i archwilio gwely’r môr ar y Fenai
  • Ddweud helo wrth y crwbanod môr cefn-lledr 3D ym Mhorth y Gest.
  • Ddatgelu tarddiad Tresaith, y lle chwedlonol ger Cei Newydd
  • Chwarae’r gêm i guro record cyflymder y tir yng nghar tra gyfarwydd y Bluebird ym Mhentywyn  
  • Ddarganfod sut mae Saundersfoot wedi newid yn llwyr o fod yn gymuned lofaol i fod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid.
  • Ymgolli eich hun yn ôl yn y 1920au ym Mae Caerdydd, un o’r systemau dociau mwyaf yn y byd ar y pryd.

Gwyliwch ein rhagflas

Lawrlwytho'r ap

Mae'r ap ar gael ar Apple App Store (dyfeisiau Apple) a Google Play (dyfeisiau Android).
Chwiliwch am "Llwybr Arfordir Cymru" yn y siopau apiau ar eich dyfeisiau symudol. Dyma'r wefan yn cysylltu'r siopau ap ar gyfer dyfeisiau iOS Apple ac Android.
Storfa Ap Apple:  Hefyd yn chwiliadwy dan y categoriau  Ffordd o Fyw, Adloniant, Teithio.
Rydym yn argymell lawrlwytho’r ap cyn i chi ymweld â’r byrddau gwybodaeth i gael profiad di-dor. Gallwch lawrlwytho’r ap yn y fan a’r lle (caniatáu data/ 3G a 4G yn ddibynnol ar y signal) a dim ond y wybodaeth sy’n berthnasol i leoliad y bwrdd gwybodaeth  bydd yn cael ei lawrlwytho i’ch dyfais.
RTEF logo

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol (CYTRh) sy’n derbyn cefnogaeth gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Ddatblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaeth Cymru ar gyfer Datblygiad Gwledig (CACagDG)  a Chronfa Llywodraeth Cymru er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfanau cryfach drwy gydweithio.