Amseroedd y Llanw

Gall rhannau o'r llwybr fod yn anhygyrch ar lanw uchel iawn

Mae hi’n hynod bwysig eich bod yn ymwybodol o amseroedd y llanw wrth gerdded Llwybr yr Arfordir oherwydd gall rhai adrannau o’r llwybr fod yn anhygyrch yn ystod llanw uchel iawn.  Rydym yn argymell i chi edrych ar yr amseroedd llanw lleol cyn cychwyn ar eich taith, ac os byddwch yn ansicr am eich llwybr ar unrhyw adeg peidiwch â chymryd y risg- gall y llanw godi’n gyflymach na’r disgwyl.

Mae’r gwefan Swyddfa Met yn darparu’r manylion diweddaraf ar gyfer y Derynas Unedig.

Llun: Bae'r y Tri Chlogyn, Gŵyr

 

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.