Gwyriadau Cyfredol

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu. 

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr

Gwaith uwchraddio Traphont Bermo Network Rail 2020 - 2022 yng Ngwynedd

Bydd gwaith uwchraddio’r draphont 150 oed yn dechrau ym mis Medi 2020. Bydd yn effeithio ar y llwybr gan ei fod yn croesi’r draphont dros Aber Mawddach ac yn mynd yn ei flaen tua’r de i gyfeiriad Fairbourne. Yn ystod y gwaith uwchraddio hwn bydd y bont yn cau dros dro ar rai dyddiadau.
Edrychir ar y posibilrwydd o ddarparu llwybr arall ar gyfer cerddwyr ar y llwybr a byddwn yn rhoi gwybod ichi ar y dudalen hon. Os ydych yn bwriadu cerdded yn yr ardal hon, awgrymwn eich bod hefyd yn dilyn cyfryngau cymdeithasol Network Rail i gael diweddariadau.

• Dilynwch Twitter Network Rail Wales and Border i gael diweddariadau. Enw Twitter @NetworkRailWAL
• Darllenwch ddiweddariad am Waith Uwchraddio Traphont y Bermo, chwestiynau cyffredin a chau pontydd dros dro

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Gwyriad Dyddiad
Abertawe Pont troed, Oxwich Pill Iechyd a Diogelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ddinbych Rhyl, Splash Point Gwaith ar amddiffynfa fôr cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Gwynedd Traphont Abermaw Gwaith mawr wchgraddio gan Network Rail Hyd nes y ceir rhybudd penllach

Diweddarwyd ddiwethaf 22 Hyd 2020

Rhannu