Gwyriadau Cyfredol

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu. 

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr

Gwaith uwchraddio Traphont Bermo Network Rail 2020 - 2022 yng Ngwynedd

Bydd gwaith uwchraddio’r draphont 150 oed yn dechrau ym mis Medi 2020. Bydd yn effeithio ar y llwybr gan ei fod yn croesi’r draphont dros Aber Mawddach ac yn mynd yn ei flaen tua’r de i gyfeiriad Fairbourne. Yn ystod y gwaith uwchraddio hwn bydd y bont yn cau dros dro ar rai dyddiadau.
Edrychir ar y posibilrwydd o ddarparu llwybr arall ar gyfer cerddwyr ar y llwybr a byddwn yn rhoi gwybod ichi ar y dudalen hon. Os ydych yn bwriadu cerdded yn yr ardal hon, awgrymwn eich bod hefyd yn dilyn cyfryngau cymdeithasol Network Rail i gael diweddariadau.

• Dilynwch Twitter Network Rail Wales and Border i gael diweddariadau. Enw Twitter @NetworkRailWAL
• Darllenwch ddiweddariad am Waith Uwchraddio Traphont y Bermo, chwestiynau cyffredin a chau pontydd dros dro

Cau llwybrau yn sir Gwynedd

(Diweddarwyd ddiwethaf ar 5ed Mis Mawrth 2021)

Dyma restr o'r lleoedd ar hyd y llwybr yn sir Gwynedd sydd wedi bod ar gau oherwydd difrod storm yn gynharach yn y flwyddyn:

  • Tŷ Coch, Porthdinllaen - rhwng Tŷ Coch a gorsaf y bad achub. Gwyro yn ei le (heb arwydd), cynghorir i fynd o amgylch y pentref ac ail-ymuno â'r llwybr.
  • Clogwyni Morfa Nefyn (y tu ôl i doiledau cyhoeddus) - Gwyro yn ei le (heb arwydd), cynghorir i ddefnyddio'r briffordd.
  • Penrhyn Mawr, Aberdaron - Gwyro yn ei le (heb arwydd). Cynghorir i ddefnyddio hen lwybr Llwybr Arfordir Cymru o Fferm Morfa Mawr i Cadlan.
  • Porth Ysgo i Fferm Morfa Mawr, Aberdaron,
  • Porthmeudwy i Porth Cloch,
  • Poth Colmon i Traeth Penllech - cau tymor hir yw hwn. 

Mae'r llwybr ar agor yn Y drull Criccieth a Glan y Môr Isaf, Aberogwen ac yn Harlech "zig zags" fodd bynnag, cymerwch ofal ychwanegol wrth gerdded yr adrannau hyn.
Yn dilyn y stormydd, nid yw pob rhan o'r llwybr yng Ngwynedd wedi cael eu monitro, felly dylid bod yn ofalus bob amser wrth gerdded ar y llwybr.

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Gwyriad Dyddiad
Abertawe Pont troed, Oxwich Pill Iechyd a Diogelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ddinbych Rhyl, Splash Point Gwaith ar amddiffynfa fôr cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ynys Mon Porthaethwy, Beach Road Gwaith cynnal a chadw ar bont uwchben cy 24-03-2021

Diweddarwyd ddiwethaf 05 Maw 2021

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu