Arweinlyfrau

Cyfres o dywyslyfrau swyddogol Llwybr Arfordir Cymru

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu

Mae saith Arweinlyfr Swyddogol ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru

Mae pob llyfr yn cyfateb ag un o adrannau allweddol y llwybr. Gyda'i gilydd, maen nhw’n cwmpasu'r llwybr 1,400 cilometr/870 milltir cyfan, o Gaer i Gas-gwent. Mae pob llyfr yn hwylus ac yn ffitio yn eich poced, ac yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio a cherdded y llwybr.

Ynddynt, gallwch ddod o hyd i siartiau pellter, adrannau ar deithiau diwrnod, disgrifiadau manwl o lwybrau, gwybodaeth leol ddibynadwy, mapiau manwl yr Arolwg Ordnans, a llu o luniau lliw gwych.

Mae’r arweinlyfrau ar gael i’w prynu ar wefan Northern Eye Books 

Arweinlyfrau swyddogol

Arfordir Gogledd Cymru (2ail argraffiad – Awst 2018)

 • Caer i Fangor 125 cilomedr /80 milltir
 • Lorna Jenner
 • ISBN: 978-0-955962-51-6

Ynys Môn (6ed argraffiad – Hyfref 2018)

 • Yr holl ffordd o Porthaethwy  (cyfeiriad clochwedd) 210 cilomedr/130 milltir
 • Carl Rogers
 • ISBN: 978-1-902512-15-0

Llŷn Peninsula (3yd argraffiad - Awst 2019)

 • Bangor i Borthmadog 180 kilometres/110 milltir
 • Carl Rogers a Tony Bowerman
 • ISBN: 978-1-908632-24-1

Eryi ac Arfordir Ceredigion  

 • Porthmadog i Aberteifi 213 cilomedrs / 132 milltir
 • Vivienne Crow
 • ISBN: 978-1-908632-25

Arfordir Penfro

 • Aberteifi i Amroth 300 cilomedr /186 milltir
 • Vivienne Crow
 • ISBN: 978-1-908632-23-4

Bae Caerfyddin a Penrhyn Gŵyr Ddinbych-y-pysgod /Amroth i Abertawe 208 cilomedr /130 milltir

 • Harri Garrod Roberts
 • ISBN: 978-1-908632-26-5
 

Arfordir De Cymru

 • Abertawe i Gas Gwent 180 cilomedr /110 milltir 
 • Dennis and Jan Kelsall
 • ISBN: 978-1-908632-27-2

Cyfres o lyfrau mapiau graddfa fawr yr Arolwg Ordnans
Cyfres o fapiau OS graddfa fawr 1: 25,000 ar gyfer pob adran o Lwybr Arfordir Cymru mewn fformat hwylus ar ffurf llyfrau sy’n hawdd eu defnyddio.

Cyfres 'Top 10 Walks' Llwybr Arfordir Cymru
Llyfrau y gallwch eu cadw yn eich poced sy'n cynnwys casgliad o deithiau cerdded â thema fel teithiau cerdded cylchol, byr ac un ar gyfer y rheini ohonoch sydd wrth eich bodd â goleudai.

Arweinlyfrau eraill gan Northern Eye Books 

Mae Northern Eye wedi lansio arweinlyfrau ac adnoddau eraill yn annibynnol er mwyn eich helpu i wneud y gorau o'ch taith ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Cyfres o lyfrau mapiau graddfa fawr yr Arolwg Ordnans
Cyfres newydd o lyfrau â mapiau OS graddfa fawr ar gyfer saith rhan y llwybr mewn fformat atlas hwylus. Mae llyfr mapiau Ynys Môn ar gael i'w brynu, gyda'r gweddill i ddilyn.

Cyfres 'Top 10 Walks' ar hyd Llwybr Arfordir Cymru
Arlwy o naw llyfr hwylus i’w cadw yn eich poced am y goreuon o blith y teithiau cerdded cylchol, byr ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Mae’r teitlau'n cynnwys:

 • Wales Coast Path: North Wales Coast
 • Wales Coast Path: Isle of Anglesy
 • Wales Coast Path: Llŷn Peninsula
 • Wales Coast Path: Cardigan Bay North 
 • Wales Coast Path: Ceredigion Coast
 • Wales Coast Path: Carmarthen Bay & Gower
 • Wales Coast Path: Pembrokeshire North
 • Wales Coast Path: Pembrokeshire South
 • Wales Coast Path: South Wales Coast

Mae’r llyfrau mapiau a’r gyfres Top 10 ar gael i’w prynu o wefan Northern Eye Books

Arweinlyfrau eraill 

Teitl Awdur Cyhoeddwr Dyddiad ISBN
The Wales Coast Path Paddy Dillon Cicerone 2015 9781852847425
The Wales Coast Path - A Practical Guide for Walkers Christopher Goddard & Katharine Evans St David's Press 2014 9781902719344
The Ceredigion and Snowdonia Coast Paths John B Jones  Cicerone 2014 9781852847388
Wales Coast Path Tenby to Swansea Chris Moss Aurum Press 2013 9781781310670
Pembrokeshire Coast Path National Trail Brian John Aurum Press 2012 9781845137823
The Pembrokeshire Coastal Path Dennis Kelsall & Jan Kelsall Cicerone 2012 9781852843786
Pembrokeshire Coast Path Jim Manthorpe Trail Blazer 2013 9781905864515
Wales: The Anglesey Coast Path(Almaeneg) Anna Regeniter Conrad Stein Verlag Mehefin 2014 9783866864009
Wales: Pembrokeshire Coast Path (Almaeneg) Ingrid Retterath and Frank Wendler Conrad Stein Verlag 2011 9783866862425

Ceredigion Coast Path : From the Teifi to the Dyfi - Official guide (Saesneg a Chymraeg)

Gerald Morgan

Ceredigion County Council (2010)

2010

9780953438333