Teithiau Cerdded

Ble ddylech chi gychwyn? Chwiliwch am ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer teithiau cerdded rhagorol ar hyd y llwybr

Rydyn ni wedi creu teithiau cerdded sydd wedi’u cynllunio i’ch ysbrydoli i fwynhau’r llwybr.

Mae gan bob un o’r teithiau cerdded yma daflen y gallwch ei lawrlwytho, ei brintio a mynd gyda chi. Maen nhw’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol fel map, pellter a chysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus.

Croeso’n ôl

Wrth i ni lacio ein cyfyngiadau COVID-19 yn raddol, mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl ar y llwybr. Mae'r rhan fwyaf ohono ar agor ac mae rhai pethau ychydig yn wahanol. Ond peidiwch â phoeni ! Gallwch ddal i fwynhau cerdded y llwybr yn ddiogel.

Darllenwch ein Hymateb i'r Pandemig i ganfod pa rannau sydd wedi cau ac i gael cynghorion defnyddiol ar sut i fwynhau ein llwybr arfordir rhyfeddol yn ddiogel, unwaith eto.

Mae’n dda eich gweld unwaith eto!

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu

Mae ein ap yn llawn dop o syniadau am weithgareddau i’r teulu y gallwch eu gwneud ar hyd y llwybr.

Teithiau cerdded amlddydd sy’n berffaith ar gyfer penwythnos hir o gerdded ar hyd arfordir Cymru

Casgliad o deithiau cerdded difyr a chyffrous yn dilyn ôl traed Sean drwy gydol y gyfres deledu

Ymunwch â Derek Brockway ar daith hyd Arfordir Cymru

Archwilio mwy