Cyfres Deledu Weatherman Walking y BBC

Ymunwch â Derek Brockway ar daith hyd Arfordir Cymru

Hwyl fawr. Am y tro.

O ystyried pandemig y Coronafeirws (COVID-19) ar hyn o bryd, rydyn ni’n annog ein holl ymwelwyr i osgoi unrhyw deithio nad yw'n hanfodol ac i ddilyn canllawiau COVID-19 Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar ledaeniad y firws.
Yn y cyfamser, beth am nodi ein teithiau cerdded ar gyfer y dyfodol a mwynhau rhyddid llwybr yr arfordir pan fydd yr amser yn iawn.

Dyn ar genhadaeth

Yn ei gyfres The Welsh Coast, mae Derek Brockway, hoff gyflwynydd tywydd Cymru, a’i fryd ar gyrraedd rhai o fannau mwyaf bendigedig arfordir Cymru. Gan gerdded hyd Lwybr Arfordir Cymru, mae'n clymu ei esgidiau cerdded ac yn cwrdd â chymunedau difyr yr arfordir ac yn gweld rhai o olygfeydd arfordirol gorau’r DU.

Bydd yn dysgu am ddiwylliant a threftadaeth unigryw Cymru, gan drafod cestyll arfordirol, goleudai mawreddog, hen draddodiadau pysgota afon Hafren, a llawer mwy.

Mapiau a gwybodaeth am y teithiua cerdded

Ewch i wefan y BBC i gael mapiau y gellir eu lawrlwytho a gwybodaeth am lwybrau i'w dilyn yn ôl troed Derek.

Gwyliwch ar lein

Dal i fyny a gwyliwch y cfyres The Welsh Coast wefan y BBC

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.