Llŷn Coastal Bus - Llŷn Peninsula

O 2020, nid yw gwasanaeth bws arfordir Llŷn yn rhedeg bellach oherwydd diffyg cyllid. Gweler Cludiant Cyhoeddus Pen Llŷn am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus leol yn yr ardal hon. 

 

 

 

 

Rhannu