Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cyswllt Camlas Gorsaf Caer

Mae pen gogleddol Llwybr Arfordir Cymru, gyda’i arwydd croeso i Gymru, cerrig marcio ac, am ychydig o wythnosau yn y gwanwyn, coridor o gennin Pedr, ar y ffin â Lloegr ar lan ogleddol Afon Dyfrdwy

Ni all neb gychwyn neu orffen yma gan ei fod yn anodd ei gyrraedd ar hyd y ffordd! 

Fodd bynnag, dim ond 2.3 milltir /3.75 cilometr, ydyw, o orsaf drenau Caer, ac mae’r map yn yr adran adnoddau isod yn dangos ein llwybr awgrymedig, heb arwyddbyst, rhwng y ddau.

O’r orsaf, ar ôl taith fer i lawr ‘City Road’, mae’r llwybr, drwy’r ddinas yn bennaf, yn un ddeniadol a diddorol ar hyd llwybr halio Camlas y ‘Shropshire Union’, lle mae’n gadael drwy dwll yn y wal ger basn y gamlas, cyn rhedeg i lawr ‘Catherine Street’ i faes chwarae'r ’Cop’.

O’r fan hon, er gwaethaf eich bod dal yn Lloegr, mae mynegbost Llwybr Arfordir Cymru yn dangos y ffordd ar hyd yr afon at y man cychwyn swyddogol.

Mae Cas-gwent dim ond 870 milltir i ffwrdd!

 

 

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Rhannu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.