Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Tablau Pellter

Mae'r tablau hyn yn rhoi pellteroedd rhwng mwy na 200 o leoliadau ar Lwybr Arfordir Cymru

Byddai un tabl ar gyfer yr holl lwybr yn gorfod mor fawr â’r bwrdd bwyd sydd gennych yn eich cartref! Felly rydym wedi paratoi wyth tabl - un ar gyfer pob rhanbarth - ac maent ar gael mewn milltiroedd, cilomedrau, Cymraeg a Saesneg.

Ble mae llwybrau swyddogol gwahanol mae’r pellter wedi ei gyfrif ar hyd y llwybr sydd agosaf at y môr. Mae’r wybodaeth am y llwybrau amgen sydd yn hirach neu’n llai na’r ffigwr sy’n cael ei gyflwyno yn cael ei gynnwys yng nghornel chwith uchaf y tabl.

Mae’r pellteroedd wedi cael eu gorffen, i fyny neu i lawr, i’r filltir neu gilomedr agosaf.

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr Arfordir Cymru Tabl Pellter (cilomedrau) Mae'r tablau hyn yn rhoi'r pellter rhwng dros 200 lleoliad. PDF [125.9 KB]
Llwybr Arfordir Cymru Tabl Pellter (milltiroedd) Mae'r tablau hyn yn rhoi'r pellter rhwng dros 200 lleoliad. PDF [120.8 KB]

Rhannu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.