Oriel yr Anfarwolion

Un o fanteision y llwybr yw bod modd ei fwynhau bob yn dipyn. I’r rhan fwyaf ohonom ni, mae’n fater o benderfynu pa leoliad yw’r hawsaf i’w gyrraedd o’n cartrefi neu pa un sy’n cyd-fynd â chynlluniau gwyliau. Ond bydd rhai ond yn hapus ar ôl cerdded pob un o 870 milltir y llwybr

Chwarae teg i bob un o’r anfarwolion ymroddgar hyn!

Teimlo’n ysbrydol ond eisiau taith gerdded sy’n haws? Cliciwch yma am lwybrau cerdded da ar hyd arfordir Cymru. Dewiswch eich ardal ddelfrydol ac wedyn dewiswch un ai llwybr byr (o dan 5 milltir) neu lwybr hir (dros 5 milltir).

Llun: Plac i goffáu dechrau a gorffeniad y llwybr yng Nghas-gwent (Mansel Davies)

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Arry Beresford-Webb: Y cyntaf i redeg Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa gyda’i gilydd.

Dave Quarrell: y cyntaf i cerdded Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa gyda’i gilydd.

Zoe Wathen - Y fenyw gyntaf i gerdded Llwybr Arfordir Cymru

Mike yw’r person cyntaf dros drigain oed i gerdded Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa cefn wrth gefn (mae hynny’n fwy na 1000 o filltiroedd). Dyma hanes ei anturiaethau...

Charlie Blackwell ac Al Monkman: Cerdded Llwybr Arfordir Cymru er budd St Luke’s Hospice, Sheffield rhwng 24 Ebrill a 30 Mai 2013

Will Renwick – y person ieuengaf (22 oed) i gerdded Llwybr Arfordir Cymru a Chlawdd Offa.

Cerdded Ffiniau Cymru Haf 2014

Hynt a Helynt Jane ar Lwybr yr Arfordir

Lucy O'Donnell ac Eirlys Thomas

Yr amser cyflymaf hysbys i redeg y llwybr cyfan

Taith gerdded epig 870 milltir gan fand cerddoriaeth werin o amgylch Llwybr Arfordir Cymru