Codau QR History Points

Hanes ar eich ffôn wrth droedio Llwybr Arfordir Cymru!

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu

Wrth gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, chwiliwch am godau QR Mannau Hanesyddol mewn lleoedd diddorol. Sganiwch y cod gyda’ch ffôn deallus i gael ffeithiau cryno a rhyfeddol am yr adeilad, y strwythur, y gofeb, y bywyd gwyllt neu’r tirwedd sydd o’ch blaen. Yna, gallwch bwyso botwm llywio i weld ble mae’r codau QR nesaf i’w cael yn y cyfeiriad rydych yn teithio ynddo.

Yn ôl pob tebyg, dyma’r daith QR gyntaf o’i bath ar unrhyw lwybr pellter hir drwy’r byd. Mi gewch eich rhoi ar ben ffordd ynglŷn â sut i ynganu enwau lleoedd Cymraeg anodd hyd yn oed!

Caiff y codau QR eu cynhyrchu gan brosiect gwybodaeth gymunedol HistoryPoints.org. Eisoes, maen nhw i’w cael mewn bron i 150 o leoliadau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru – o’r Fflint i Gas-gwent ac o amgylch Ynys Môn. Ac mae mwy yn ymddangos drwy’r adeg, diolch i gymorth gwirfoddolwyr, busnesau lleol, cynghorau ac eraill. Gallwch fynd ar hyd taith y codau QR, o sir i sir, ar eich cyfrifiadur – efallai y bydd hyn yn eich helpu i ddewis pa ran o’r llwybr i’w droedio.

Mae’r lleoedd dan sylw’n cynnwys y canlynol:

  • Pont Grog y Borth a Phont Gludo Casnewydd
  • Yr Eglwys Norwyaidd lle cafodd Roald Dahl ei fedyddio
  • Yr adeilad lle rhoddodd Syr Anthony Hopkins gynnig ar actio am y tro cyntaf
  • Tŷ lleiaf Prydain – a’r eglwys leiaf
  • Ffynhonnell pennau bwyeill Prydain oddeutu 3000CC
  • Car a dorrodd record cyflymder y byd yn y 1920au cyn cael ei gladdu ar ôl damwain angheuol
  • Holl orsafoedd badau achub Cymru

Gwefannau Eraill

HistoryPoints