Codau QR History Points

Hanes ar eich ffôn wrth droedio Llwybr Arfordir Cymru!

Rhannu

Wrth gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, chwiliwch am godau QR Mannau Hanesyddol mewn lleoedd diddorol. Sganiwch y cod gyda’ch ffôn deallus i gael ffeithiau cryno a rhyfeddol am yr adeilad, y strwythur, y gofeb, y bywyd gwyllt neu’r tirwedd sydd o’ch blaen. Yna, gallwch bwyso botwm llywio i weld ble mae’r codau QR nesaf i’w cael yn y cyfeiriad rydych yn teithio ynddo.

Yn ôl pob tebyg, dyma’r daith QR gyntaf o’i bath ar unrhyw lwybr pellter hir drwy’r byd. Mi gewch eich rhoi ar ben ffordd ynglŷn â sut i ynganu enwau lleoedd Cymraeg anodd hyd yn oed!

Caiff y codau QR eu cynhyrchu gan brosiect gwybodaeth gymunedol HistoryPoints.org. Eisoes, maen nhw i’w cael mewn bron i 150 o leoliadau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru – o’r Fflint i Gas-gwent ac o amgylch Ynys Môn. Ac mae mwy yn ymddangos drwy’r adeg, diolch i gymorth gwirfoddolwyr, busnesau lleol, cynghorau ac eraill. Gallwch fynd ar hyd taith y codau QR, o sir i sir, ar eich cyfrifiadur – efallai y bydd hyn yn eich helpu i ddewis pa ran o’r llwybr i’w droedio.

Mae’r lleoedd dan sylw’n cynnwys y canlynol:

  • Pont Grog y Borth a Phont Gludo Casnewydd
  • Yr Eglwys Norwyaidd lle cafodd Roald Dahl ei fedyddio
  • Yr adeilad lle rhoddodd Syr Anthony Hopkins gynnig ar actio am y tro cyntaf
  • Tŷ lleiaf Prydain – a’r eglwys leiaf
  • Ffynhonnell pennau bwyeill Prydain oddeutu 3000CC
  • Car a dorrodd record cyflymder y byd yn y 1920au cyn cael ei gladdu ar ôl damwain angheuol
  • Holl orsafoedd badau achub Cymru

Gwefannau Eraill

HistoryPoints