Crisialu ysbryd y llwybr drwy gyfrwng celfyddyd a barddoniaeth

Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y llwybr, bydd corff newydd o 10 o weithiau barddonol ac artistig yn dathlu’r llwybr ac arfordir Cymru.

Mae taith ar hyd y llwybr yn unigryw ac yn arbennig i bawb sy’n ei droedio. O’r golygfeydd trawiadol o’r arfordir i awel hallt y môr yn eich wyneb, does ryfedd fod y llwybr yn ffynhonnell awen mor arbennig i gynifer.

Am y prosiect: Celf Coast Cymru 10

Rydyn ni’n gweithio gyda’r arlunydd a’r curadur Dan Llywelyn Hall i ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau i ddadlennu’r gweithiau newydd hyn – gan weithio gyda 10 bardd a 10 artist o bob rhan o Gymru.

Gofynnwyd i bob pâr dalu teyrnged i’w rhan arbennig hwy o arfordir Cymru drwy greu darn o gelfyddyd a darn o farddoniaeth.

Hefyd, bydd cyfres o deithiau cerdded tywysedig yn cael eu trefnu ar y llwybr yr hydref hwn a bydd cyfle i weld yr holl weithiau celf a barddoniaeth hyn.

Digwyddiadau lansio celfyddyd

Mae ffrwyth llafur yr artistiaid a’r beirdd a wahoddwyd i wneud y gwaith comisiwn arbennig hwn yn cael ei lansio mewn canolfannau ar hyd arfordir Cymru yr hydref hwn.

Rydym yn eich gwahodd i ymweld â’r canolfannau celfyddydol hyn, a hynny efallai pan fyddwch yn cerdded y llwybr, er mwyn gweld sut mae arfordir Cymru wedi ysbrydoli gwaith yr artistiaid a’r beirdd.  Bydd yn bosibl gweld eu gwaith tan ddechrau 2023.

Teithiau Cerdded Dathlu Dengmlwyddiant 

Yn ogystal â’r digwyddiadau lansio, bydd cyfle cyffrous i gofrestru ar gyfer taith gerdded am ddim y dathlu ar Lwybr yr Arfordir i 4 o’r canolfannau hyn yn ystod mis Hydref:

 1. Llyfrgell Caerfyrddin, Caerfyrddin, 8 Mis Hydref
 2. Canolfan Gelfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor, 15 Mis Hydref
 3. Theatr y Glannau yng Nghasnewydd, 22 Mis Hydref
 4. Castell Harlech, Harlech, 29 Mis Hydref

Byddwch yn cael eich arwain yn fedrus gan Chris “Tywydd” Jones (cyn gyflwynydd S4C). Mae brwdfrydedd Chris tuag at gerdded a byd natur yn heintus – felly byddwch yn barod am brofiad hwyliog, addysgol a rhywbeth fymryn yn wahanol. Bydd dylanwadwyr ‘cerdded a theithio’ y cyfryngau cymdeithasol yn ymuno ag ef hefyd. 

Archebwch ar-lein eich lle ar daith i ddathlu (Bydd unrhyw newidiadau funud olaf yn cael eu diweddaru ar y wedudalen hon, pan fo’n bosibl).

Beth sy’n digwydd: pryd ac ymhle

(o gogledd Cymru i dde Cymru)

Arfordir Gogledd Cymru (o ffiniau Caer i Fangor)

15 Hydref, o 10.30am, Bangor.

Artist:Wendy Dawson

Bardd: Zoe Skoulding

Ynys Môn (o Borthaethwy i Borthaethwy)

 • Nid oes taith gerdded wedi’i threfnu
 • Lansiad gwaith celf: Canolfan Ucheldre (Canolfan y celfyddydau perfformio a gweledol), Caergybi, 24 Medi 2-4pm

Artist: Manon Awst

Bardd: Llion Pryderi Roberts

Pen Llŷn (o Fangor i Borthmadog)

 • Taith gerdded wedi’i threfnu gan Plas Glyn-y-Weddw. Manylion i'w gadarnhau
 • Lansiad gwaith celf yng Nghanolfan Gelfyddydau Plas Glyn-y-Weddw yn Llanbedrog, 21 Hydref am 2pm.

Artist: Brian Jones

Bardd: Guto Dafydd

Arfordir Eryri (o Borthmadog i Fachynlleth)

29 Hydref o 10:30am, Harlech

Artist: Liz Neal

Bardd: Haf Llewelyn

Ceredigion (o Fachynlleth i Aberteifi)

Artist: Bob Guy

Bardd: Ceri Wyn Jones

Sir Benfro (o Aberteifi i Amroth)

Artist: Stephen West

Bardd: Gillian Clarke

Sir Gâr (o Amroth i’r Bynie)

8 Hydref o 11.00am, llyfrgell Caerfyrddin, Caerfyrddin.

Artist: Iwan Bala

Bardd: Elinor Gwynn

Abertawe a Gŵyr (o’r Bynie i Weunydd Margam)

Bardd: Natalie Holborow

Arfordir De Cymru (o Weunydd Margam i Gas-gwent) gan ganolbwyntio ar Gastell-nedd Port Talbot

22 Hydref 11am, Canolfan Theatr a Chelfyddydau, Casnewydd

Artist: Neale Howells

Bardd: Robert Minhinnick

Arfordir De Cymru o Weunydd Margam i Gas-gwent, gan ganolbwyntio ar Gaerdydd a Chasnewydd

 • Nid oes taith gerdded wedi’i threfnu
 • Lansiad gwaith celf yn Oriel Tŷ Turner, Penarth ar 22 Medi, 6-8pm

Artist: Dan Llywelyn Hall

Bardd: Hanan Issa (a enwyd yn bumed bardd cenedlaethol Cymru yn yr Eisteddfod eleni)

Digwyddiad terfynol

Fel diweddglo i flwyddyn o ddathlu ein dengmlwyddiant, mae arddangosfa derfynol yn cael ei chynllunio a fydd yn dod â’r holl artistiaid a beirdd at ei gilydd i ddathlu dengmlwyddiant y llwybr a lansiad llyfr dwyieithog a fydd yn cynnwys yr holl waith a wnaed tua adeg Dydd Gŵyl Dewi 2023.

Beth nesaf?

 • Gaeaf 2022-2023 – Lansio llyfr dengmlwyddiant y llwybr
 • 1 Mawrth 2023 – Arddangosfa derfynol o’r gwaith

Gweld y diweddaraf

Gallwch weld y diweddaraf am y digwyddiadau drwy ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol ar @walescoastpath a thanysgrifio i gael diweddariadau yn ein cylchlythyr.