Pecyn Marchnata

Pecyn cymorth sydd wedi'i gynllunio i helpu busnesau arfordirol i farchnata eu busnes drwy ddefnyddio atyniad Llwybr Arfordir Cymru

Rhannu

Croeso i Becyn Cymorth Marchnata Llwybr Arfordir Cymru

Adnodd ar-lein rhad ac am ddim sydd wedi'i gynllunio i helpu busnesau arfordirol i farchnata eu busnes drwy ddefnyddio atyniad Llwybr Arfordir Cymru.  Mae'n caniatáu ichi gael gafael ar ystod eang o ddeunydd a gwybodaeth mewn un lle.   Ei nod yw ysgogi syniadau a rhoi arweiniad ar sut y gall busnesau roi profiad bythgofiadwy i'w cwsmeriaid cyfredol a rhai newydd o Lwybr Arfordir Cymru.

Lawrlwythwch eich pecyn cymorth (pdf) a chadw’r ddogfen. Yna agorwch ef gan ddefnyddio Acrobat Reader.

Dyma sut i ddefnyddio offer marchnata Llwybr Arfordir Cymru:

Logo Llwybr Arfordir Cymru arwydd i'w lawrlwytho (jpeg, 1.2mb)

Gallwch ddefnyddio’r logo hwn ar eich gwefan neu yn eich llenyddiaeth farchnata i estyn croeso cynnes Cymreig i’r llwybr i’ch cwsmeriaid

Poster hysbysebu i'w lawrlwytho (jpeg, pdf)

Gallwch arddangos y poster hwn yn amlwg o amgylch eich adeilad fel bo ymwelwyr yn ymwybodol o’r cyfleoedd cerdded rhagorol i ar hyd yr arfordir yma yng Nghymru.

Templed E-Cylchlythyr (pdf)

Gallwch weld enghraifft o’r eitemau defnyddiol i’w cynnwys yn eich cylchlythyrau ar gyfer eich cwsmeriaid. 

Gellir newid cynnwys y templed yn hawdd i hyrwyddo llwybrau cerdded pellter hir gwych eraill yng Nghymru. Er enghraifft, gweler y templed cylchlythyr ar gyfer Llwybr Cenedlaethol Ffordd Glyndŵr yng nghanol Cymru.

Mynediad ar-lein i lluniau Llwybr Arfordir Cymru, defnyddiwch cyfrinair: WCP2019!

Mae’n bosibl ichi gael mynediad, gweld a lawrlwytho delweddau ysbrydoledig o Lwybr Arfordir Cymru ar gyfer eich anghenion marchnata

Mynediad ar-lein i fideo Llwybr Arfordir Cymru

Gallwch weld, rhannu a defnyddio’r fideos o'n siannel Youtube hyn ar gyfer eich cyfryngau cymdeithasol a’ch gwefan

 Ewch i'n tudalen Ein Brand am rhagor o gwybodaeth am ein ganllawiau brand.

EU logo

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol (CYTRh) sy’n derbyn cefnogaeth gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Ddatblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaeth Cymru ar gyfer Datblygiad Gwledig (CACagDG)  a Chronfa Llywodraeth Cymru er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfanau cryfach drwy gydweithio.

 

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig