Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cerdded

Dyma arfordir a grëwyd ar gyfer ei cherdded! Gyda 870 milltir i’w troedio, does dim ffordd well o weld y wlad na cherdded Llwybr Arfordir Cymru

Weithiau hyd glogwyni uchel, dro arall ar draethau anial, yna gyda bwrlwm y ddinas o’ch cwmpas - cewch eich synnu gan yr amrywiaeth a gynigir gan arfordir Cymru. Does dim rhaid bod yn ‘gerddwr’ brwd ychwaith, mae sawl taith fer a syml i’w cael, yn ogystal â rhai mwy heriol.

I ganfod taith addas, dewiswch ran o’r llwybr isod. Neu yn hytrach edrychwch ar ein hargymhellion ar gyfer teithiau hygyrch y gall pawb eu mwynhau, neu ganfod eich pier neu bromenâd agosaf.

Rhannu

Dyma rai dewisiadau gwych am daith gerdded hawdd ar yr arfordir. Maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n ei chael yn anodd i symud a theuluoedd gyda chadeiriau olwyn ond gall unrhyw un sydd awydd mynd am dro hwylus eu mwynhau hefyd.

Pierau a Phromenadau: canfod eich gwanwyn yn y gaeaf

Dyma rai dewisiadau gwych am daith gerdded hawdd ar yr arfordir. Maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n ei chael yn anodd i symud a theuluoedd gyda chadeiriau olwyn ond gall unrhyw un sydd awydd mynd am dro hwylus eu mwynhau hefyd.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.