Cerdded

O ystyried fod y llwybr yn ymestyn am 870 milltir, dyma'r ffordd symlaf o archwilio

Weithiau hyd glogwyni uchel, dro arall ar draethau anial, yna gyda bwrlwm y ddinas o’ch cwmpas - cewch eich synnu gan yr amrywiaeth a gynigir gan arfordir Cymru. Does dim rhaid bod yn ‘gerddwr’ brwd ychwaith, mae sawl taith fer a syml i’w cael, yn ogystal â rhai mwy heriol.

I ganfod taith addas, dewiswch ran o’r llwybr isod. Neu yn hytrach edrychwch ar ein hargymhellion ar gyfer teithiau hygyrch y gall pawb eu mwynhau, neu ganfod eich pier neu bromenâd agosaf.

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Pierau a Phromenadau: canfod eich gwanwyn yn y gaeaf