Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adroddiadau

Datblygodd creu Llwybr Arfordir Cymru o ddymuniad i adeiladu ar lwyddiant economaidd Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro a Llwybr Arfordir Môn: mae’r ddau’n cyfrannu’n helaeth at economi ymwelwyr Cymru

Mae’r ddau lwybr hyn yn cyfrannu’n helaeth at economi ymwelwyr Cymru. Er bod Llwybr yr Arfordir yn bwysig i economi Cymru, mae hefyd yn chwarae rhan bwysig drwy annog pobl leol ac ymwelwyr i ddarganfod a mwynhau’r awyr agored yng Nghymru, a’r manteision a ddaw yn sgil hyn i iechyd a lles pobl.

Yn ogystal â chael tua £2 filiwn y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yr arfordir, mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi clustnodi bron i £4 miliwn dros bedair blynedd i gefnogi’r prosiect. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddyfodol tymor hir Llwybr Arfordir Cymru ac maent yn ariannu rhaglen newydd gwerth £1.15 miliwn er mwyn gwella’r Llwybr ymhellach yn ystod 2013/14.

Mae’r adran adnoddau (isod) yn cynnig adroddiadau ynghylch effaith y Llwybr. Mae hynny’n cynnwys Arolygon Ymwelwyr ac ymchwiliad i werth y Llwybr i fusnesau lleol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Economic assessment of the Health benefits of walking on the Wales Coast Path Mae’r adroddiad yn defnyddio teclyn Asesiad Economaidd Iechyd (HEAT) ganSefydliad Iechyd y Byd i gynnal asesiad economaidd o’r buddion iechyd sy’n dod o ganlyniad i bobl yn cerdded y llwybr Arfordir Cymru yn rheolaidd. PDF [676.1 KB]
Arolwg o Ymwelwyr Llwybr Arfordir Cymru 2015 Mae'r adroddiad hwn yn amlinelli'r dadansoddiad o Arolwg o Ymwelwyr Llwybr Arfordir Cymru 2015 ac Effaith Economaidd Cerdded Arfordirol yng Nghymru 2014 PDF [2.5 MB]
Arolwg Ymwelwyr i Lwybr Arfordir Cymru 2011-2013 Mae'r adroddiad yma yn rhoi sylw i'r dadansoddiad o'r Arolwg Ymwelwyr i Lwybr Arfordir Cymru a gynhaliwyd rhwng 2011 a 2013. PDF [1.0 MB]

Rhannu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.