Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Diwrnodau allan

Mae gan ein teithlenni syniadau gwych am lefydd i’w darganfod ar hyd y llwybr

Y peth gorau am y llwybr yw y gallwch chi ddychwelyd dro ar ôl tro i weld arfordir Cymru mewn golau gwahanol neu o bersbectif gwahanol.

Rydyn ni wedi creu teithiau cerdded sydd wedi’u cynllunio i’ch ysbrydoli i fwynhau’r llwybr a phrofi pam ei fod mor arbennig. Mae gan bob un o’r teithiau cerdded yma daflen y gallwch ei lawrlwytho, ei brintio a mynd gyda chi. Maen nhw’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol fel map, pellter a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus. 

Cofiwch fod gan ein tudalen Cynllunio’ch ymweliad fap rhyngweithiol lle gallwch chi lunio eich taith yn ogystal â thablau pellter i’ch helpu ar hyd y daith.

Isod, mae rhai teithiau cerdded i chi roi cynnig arnyn nhw:


Mae llawer mwy o deithlenni’n cael eu llunio i’ch ysbrydoli i ddarganfod arfordir Cymru, felly gwyliwch y gofod am ragor!

Rhannu

Mae ein ap yn llawn dop o syniadau am weithgareddau i’r teulu y gallwch eu gwneud ar hyd y llwybr.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.