Cyfres deledu Wonders of the Coast Path ITV Cymru

Yn ystod mis Ebrill 2020, bydd ITV Cymru’n darlledu cyfres newydd i arddangos straeon rhyfeddol a golygfeydd anhygoel Llwybr Arfordir Cymru, sy’n 870 milltir o hyd.

Bydd y gyfres yn cael ei darlledu’n wythnosol ar ITV Cymru o 27 Ebrill 2020 am 8.30pm cyn cael ei dangos yn genedlaethol o fis Gorffennaf 2020. Y cyflwynydd Sean Fletcher (Good Morning Britain, Countryfile) fydd yn ein tywys ni drwy ryfeddodau ein harfordir godidog yma yng Nghymru.

Hwyl fawr. Am y tro.

O ystyried pandemig y Coronafeirws (COVID-19) ar hyn o bryd, rydyn ni’n annog pob un o'n hymwelwyr i fwynhau'r gyfres o gysur eich cartref.  

Rydyn ni wedi creu casgliad o deithiau cerdded sy'n dilyn ôl traed Sean. Beth am eu cadw tan rywbryd yn y dyfodol a gwirioneddol fwynhau'r rhyddid y mae llwybr yr arfordir yn ei gynnig pan fydd yr amser yn iawn. Ond am nawr, eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a rhannwch ryfeddodau llwybr yr arfordir gyda ni!

Dyma'r amserlen deledu

(gallai’r dyddiadau newid)

Pennod 1 Gogledd Cymru 27 Ebrill 2020
Mae Sean ar drywydd llyffantod y twyni prin ar draeth Talacre ac yn archwilio Mwynglawdd yr Oes Efydd ar Ben y Gogarth, un o'r tirnodau eiconig ar hyd arfordir Gogledd Cymru.

Pennod 2 Pen Llŷn 4 Mai 2020

Mae Sean yn dysgu am stori ysbrydoledig y syrffiwr lleol Llewelyn Williams ym Mhorth Neigwl, a gollodd ei goes ar ôl cael ei daro gan gar. Mae hefyd yn sgwrsio gyda Hannah Engelkamp a gerddodd y llwybr gyda'i hasyn Chico.

Pennod 3 Bae Ceredigion 11 Mai 2020
Ymunwch â Sean yn un o drefi glan môr hardd Cymru, Cei Newydd, i ddysgu am un o'r poblogaethau mwyaf o ddolffiniaid yn Ewrop sy’n ffynnu yn yr ardal, a chamwch yn ôl mewn amser i ddarganfod coedwig suddedig hynafol yr ardal yn y Borth.

Pennod 4 Sir Benfro 25 Mai 2020
Mae Sean yn ymuno ag aelodau o Gymdeithas Deillion Sir Benfro wrth iddynt gerdded y llwybr i Aber Llydan. Mae hefyd yn cyfarfod teulu sy'n byw oddi ar y grid yn un o'r ardaloedd harddaf ar y llwybr.

Pennod 5 Penrhyn Gŵyr 1 Mehefin 2020
Mae Sean yn dysgu sut mae mwynhau gweithgareddau arfordirol wedi bod o fudd i brosiect cymunedol sy'n helpu pobl ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol a cheiswyr lloches. Mae hefyd yn croesi creigiau eiconig Pen Pyrod sy'n ymwthio allan i'r môr yn Rhosili.

Pennod 6 De Cymru 8 Mehefin 2020

Ymunwch â Sean ar antur ar gefn ceffyl gyda'r canwr opera o Gymru, Shân Cothi, gan farchogaeth ar draws Twyni Tywod Merthyr Mawr. Mae hefyd yn dysgu am y pysgotwyr olaf i ddefnyddio Rhwydi Gafl yn Black Rock, gan gadw eu hen draddodiadau pysgota’n fyw yn Aber Hafren.

Wedi colli pennod?

Gallwch chi ddal i fyny ar bob pennod ar ôl iddi gael ei gwyntyllu yn ITV.com/walesprogrammes a chwilio am Wonders of the Coast Path.
Bydd y gyfres yn cael ei gwyntyllu yn y DU ym mis Gorffennaf 2020 a bydd ar gael ar ITV Hub (ar gael yn y DU yn unig).
Os ydych chi y tu allan i'r DU, bydd y gyfres ar gael ledled y byd ar wasanaeth ITV Hub Plus, i unrhyw un sydd â thanysgrifiad.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni @walescoaspath ar Facebook, Twitter ac Instagram
Tagiwch a rhannwch eich hoff ddarnau o'r gyfres ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #WondersOfTheCoastPath