Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ble yw’r Lle Gorau yng Nghymru?

Mae Panel Y Lle Gorau yng Nghymru wedi llwyddo i chwynnu’r 200 a mwy o enwebiadau a gafwyd gan y cyhoedd i 10.

Dyma’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol:

  • Aberaeron, Ceredigion *
  • Caernarfon, Gwynedd *
  • Harbwr Mewnol Bae Caerdydd, Caerdydd *
  • Dinbych, Sir Ddinbych
  • Gŵyr, Abertawe *
  • Yr Ais, Caerdydd
  • Promenâd Llandudno a Stryd Mostyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy *
  • Canol Tref Merthyr Tudful, Merthyr Tudful
  • Eryri, Conwy a Gwynedd *
  • Dinbych-y-pysgod, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. *

Mae cynifer â 7 o blith y 10 lle gwych yma ar (wedi ei farcio efo seren*), neu wrth ymyl, Llwybr Arfordir Cymru!

Ewch ar wefan RTPI Cymru i gael mwy o fanylion, gallwch bleidleisio tan ddydd Gwener 30 Medi 2016, ac mae yna dair ffordd rwydd o bleidleisio.  Byddem wrth ein bodd yn gweld lle arfordirol yn dod i’r brig!

 . 

 . 

Lluniau:  Visit Wales 2012.  Chwith i'r dde:  Promenâd Llandudno (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy), 3 Cliff Bay (Gŵyr), Aberaeron (Ceredigion), Dinbych-y-pysgod (Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro). 

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.