Cefn Sidan, Carmarthenshire

Cefn Sidan yw’r traeth hiraf yng Nghymru, ac mae’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru a mae’n rhan o Parc Gwledig Pen-bre hefyd.

Dewch i ddarganfod 8 milltir o dywod a thwyni gyda golygfeydd ysblennydd o Benrhyn Gŵyr a Bae Caerfyrddin yn gefndir i’ch antur.

Mae’n gyfle gwych i gerdded a physgota. Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Sir Gaerfyrddin.

Pen Pyrod, Penrhyn Gŵyr

Daw’r enw Saesneg ar y pentir hwn, y Worm’s Head, o’r hen air Llychlynnaidd am ddraig am fod siâp y tir yn debyg i un o’r angenfilod. Mae’n un o olygfeydd mwyaf eiconig Cymru.

Gallwch groesi at y pentir ar lanw isel, ac unwaith y byddwch yno cewch olygfeydd anhygoel o Fae Rhosili. Chewch chi ddim eich siomi! 

Eisiau parhau â’r daith? Efallai bydd gennych ddiddordeb yn ein Llwybrau Cerdded Cylchol a chael cyfle i weld mwy o’r hyn sydd gan yr ardal hon ei gynnig.  Am amserau’r llanw ewch i wefan y National Tidal and Sea Level Facility.

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe.

Pont Werdd Cymru, Sir Benfro

Darganfyddwch un o atyniadau enwocaf Cymru a rhai o’r golygfeydd gorau ar arfordir deheuol ar y Llwybr Cenedthaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro.  Bwa môr o galchfaen yw Pont Werdd Cymru, wedi’i ffurfio wrth i’r môr erydu’r graig oddi tani. Dyma un o strwythurau naturiol mwyaf trawiadol Cymru, cofiwch ddod â’ch camera!

I ddarganfod mwy o bethau i’w gwneud yn Sir Benfro, ewch i wefan Visit Pembrokeshire.

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Sir Benfro.

Ynys Sgomer, Sir Benfro

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynys Sgomer (Ynys Sgomer GNG) yn hafan i fywyd gwyllt oddi ar arfordir deheuol Sir Benfro. Cyfoeth Naturiol Cymru sydd biau’r ynys a chaiff ei rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt

Cerddwch hyd y Llwybr Arfordir at Ganolfan Lockley Lodge yn Martin’s Haven, lle cewch brynu tocynnau i groesi at yr ynys. 

Darganfyddwch harddwch ynysoedd Sir Benfro, a dewch i adnabod dolffiniaid, llamhidyddion, palod, morloi a’r Llygod Sgomer unigryw! 

Her Llwybr Arfordir Ceredigion

Os nad ydych yn teimlo’n barod i wynebu holl 870 milltir o’r llwybr, beth am roi tro ar rywbeth ychydig haws i ddechrau arni?

Mae rhan Ceredigion o’r llwybr yn cynnig clogwyni, twyni tywod a stormdraethau i’r rhai mentrus yn ein plith sy’n barod i geisio ei 60 milltir / 96 km.  

Darganfyddwch eich cryfder mewnol a deffrwch yr anturiaethwr ynddoch chi trwy geisio Her Llwybr Arfordir Ceredigion. Byddwch yn derbyn tystysgrif ar ôl ei chwblhau - rhywbeth i’w drysori am byth!

I ddarganfod mwy o bethau i’w gwneud yng Ngheredigion, ewch i wefan Darganfod Ceredigion.

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Ceredigion

Menai, Llŷn a Meirionnydd

Mae Lonely Planet wedi enwi Gogledd Cymru ymysg y 10 rhanbarth gorau’r byd i ymweld ag ef yn 2017 yn eu rhestr Best in Travel flynyddol.

Ceir golygfeydd godidog o’r môr a’r mynydd yng Ngogledd Orllewin Cymru – lle ceir un o rannau hiraf y Llwybr Arfordir.Mae harddwch yr ardal yn ddigon i gyfareddu’r rhai sydd wedi treulio’u hoes yno, yn ogystal â’r ymwelwyr sy’n dychwelyd dro ar ôl tro.  

Ddim am ail-droedio’r un llwybr? Rhowch gynnig ar ein llwybrau cylchol Llwybr Arfordir Cymru, efallai gwnewch chi ddarganfod rhywbeth newydd yn eich ardal leol!

Ewch i wefan Môr a Mynyddoedd Eryri am fwy o syniadau am weithgareddau a llety yn yr ardal.

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Menai, Llŷn a Meirionnydd.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich teithiau cerdded ar hyd arfordir Cymru, felly cofiwch ein tagio ceredded golygfaol ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod:

#afordircymru #EwchiDdarganfod.

 

Lluniau:

Cefn Sidan, Carmarthenshire - Discover Carmarthenshire

Pen Pyrod, Penrhyn Gŵyr © Crown copyright (2016) Visit Wales

Pont Werdd Cymru, Sir Benfro  © Crown copyright (2016) Visit Wales

Ynys Sgomer, Sir Benfro © Crown copyright (2016) Visit Wales

Traeth Mwnt, Ceredigion © Crown copyright (2011) Visit Wales

Dinas Dinlle, Menai, Llyn and Merionydd © Crown copyright (2016) Visit Wales