Mae Geiriadur Prifysgol Rhydychen yn diffinio "darganfod" fel:

  • Dod o hyd i rywbeth na wyddid amdano o’r blaen
  • Sylweddoli’n sydyn

Gall gynnig rhywbeth i bawb, boed yn drip hamddenol hyd y traeth i deuluoedd ifanc neu antur gyffrous dros glogwyni dramatig – bydd rhywbeth yn sicr o’ch denu. 

Rydym wedi dewis ambell i leoliad sydd ar, neu o gwmpas Llwybr Arfordir Cymru fyddai’n addas i chi gael darganfyddiadau teuluol cofiadwyneu ddarganfyddiadau golygfaol os ydych yn chwilio am fwy o her! 

Mae’n hen bryd i chi ddarganfod beth sydd gan Gymru i’w gynnig!  


 

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich teithiau cerdded ar hyd arfordir Cymru, felly cofiwch ein tagio ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod:

#afordircymru #walescoast

 

Holl lluniau gan © Crown copyright (2016) Visit Wales

Palod ar Ynys Sgomer, Sir Benfro

Ynys Sgomer o'r awyr, Sir Benfro

Parc Arfordirol y Mileniwm, Sir Gaerfyrddin

Teulu yn Gronant, Sir Fflint