Diweddarwyd 25 Mis Medi 2020 

Mae'r llwybr ar agor 

Mae'r  llwybr yn agored yn unol â chanllawiau a Rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Cyfyngiadau lleol sy'n effeithio ar y llwybr

Oherwydd cynnydd diweddar yn nifer yr achosion o’r coronafeirws (COVID-19) ac i reoli ei ledaeniad yma yng Nghymru, cyhoeddwyd cyfyngiadau symud lleol. Mae ardaloedd yr awdurdodau lleol a ganlyn ar Lwybr Arfordir Cymru yn destun cyfyngiadau symud lleol:

Mae cyfyngiadau symud lleol ar waith i’r rhai sy'n byw yn yr awdurdodau lleol hyn. 

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn yr ardaloedd hyn yn dal ar agor. Fodd bynnag, peidiwch â theithio i'r ardaloedd awdurdod lleol hyn neu oddi yno i gerdded ar y llwybr. Os ydych yn bwriadu ymweld o’r tu allan i ardal yr effeithir arni, gofynnir ichi ddod yn ôl yn ddiweddarach pan fydd yn ddiogel gwneud hynny a pharhau i ddilyn y wybodaeth ddiweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r coronafeirws a chadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Ymweld â llwybr yn ddiogel

Os gwelwch yn dda, dilynwch ein canllawiau hyn am amser gwych yn cerdded wrth gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Cynllunio ymlaen llaw

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad wrth gerdded y llwybr

Parchwch bobl eraill

  • ystyriwch y gymuned leol ac eraill sy’n mwynhau’r awyr agored
  • parciwch yn ofalus a chadw giatiau a rhodfeydd yn glir
  • gadewch giatiau ac eiddo fel yr oeddent
  • dilynwch lwybrau ond gadewch i eraill basio pan fydd hi’n gul

Diogelwch yr amgylchedd naturiol

  • peidiwch â gadael olion eich ymweliad. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi
  • byddwch yn ofalus gyda barbeciwiau, a pheidiwch â dechrau tanau
  • cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol
  • baw ci – rhowch ef mewn bag a’i roi yn y bin neu ewch ag ef gyda chi

Mwynhewch yr awyr agored

  • cynlluniwch ymlaen llaw, drwy ganfod pa gyfleusterau sydd ar agor, a pharatoi
  • dilynwch gyngor ac arwyddion lleol a chadwch bellter cymdeithasol

Lawrlwythwch grynodeb o'r Cod Cefn Gwlad i'w argraffu