Diweddariad diwethaf 26 Mis Mawrth 2021

Mae’r mesurau ynyg Ngymru yn wahanol i’r rhai a geir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r rheoliadau a’r canllawiau’n medru newid ar fyr rybudd, felly os ydych yn ymweld yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bwysig, fod bynnag, bod pawb yn dilyn y cyfyngiadau a’r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llwybr Arfordir Cymru'n rhoi cyfleoedd pwysig i bobl hamddena a chael ymarfer corff, ac maent ar agor yn llwyr i bobl eu defnyddio’n gyfrifol.

Y sefyllfa yng Nghymru 

O ddydd Sadwrn 27 Mawrth 2021, mae gofyniad lleol Cymru wedi'i godi, gan alluogi pobl sy'n byw yng Nghymru i deithio'n fwy rhydd ledled y wlad. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl i'r llwybr i'w fwynhau'n ddiogel unwaith eto.

Ymweld a’r llwybr yn ddiogel

Mae'r llwybr cyfan ar agor ac nid oes unrhyw gau oherwydd y coronafeirws. Dyma chwe cham i'ch cadw chi ac eraill yn ddiogel tra'n cael amser gwych ar y llwybr. Chwiliwch am unrhyw wyriadau llwybr – ewch i'n tudalen gwyriadau llwybrau dros dro diweddaraf

Chwe cham i ddychwelyd yn ddiogel

Cyn eich ymweliad:

• Cynlluniwch ymlaen llaw - cadarnhewch beth sydd ar agor ac ar gau cyn dechrau. Paciwch hylif diheintio dwylo a masgiau wyneb.
• Ceisiwch osgoi’r torfeydd – dewiswch le tawel i fynd iddo. Gwnewch gynllun wrth gefn rhag ofn bod eich cyrchfan yn rhy brysur pan fyddwch yn cyrraedd.

Tra byddwch chi yno:

• Parciwch yn gyfrifol – parchwch y gymuned leol drwy ddefnyddio meysydd parcio. Peidiwch â pharcio ar ymylon na rhwystro llwybrau mynediad brys.
• Dilynwch y canllawiau – cydymffurfiwch ag arwyddion safleoedd a mesurau diogelwch Covid-19 i fwynhau eich ymweliad yn ddiogel.
• Ewch â'ch sbwriel adref – diogelwch fywyd gwyllt a'r amgylchedd drwy beidio â gadael unrhyw ôl o'ch ymweliad.
• Dilynwch y Cod Cefn Gwlad – cadwch at lwybrau, gadewch gatiau fel yr oeddent, cadwch gŵn dan reolaeth, bagiwch a biniwch faw cŵn.

Ymgyrch Addo Croeso Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cefnogi ymgyrch Addo Croeso Cymru, sy’n gofyn i bobl Cymru wneud addewid i ofalu am ein gilydd, ein tir a’n cymunedau wrth ddechrau crwydro eu cymunedau lleol unwaith eto. Gellir llofnodi'r adduned ar y wefan www.croeso.cymru/cy/addo 

Gwybodaeth bellach