Polisi preifatrwydd

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn cael ei rheoli ganddi. Mae’r wefan felly’n gorfod cydymffurfio â pholisi preifatrwydd y Cyngor.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.