Tudalennau help

Gallwch lywio drwy’r wefan yn y ffyrdd a ganlyn:

Y dudalen gartref. Mae modd ichi ddod o hyd i brif adrannau’r wefan trwy gyfrwng y dudalen gartref. Yma ceir detholiad o uchafbwyntiau a theithiau cerdded gwych, yn ogystal â chysylltau’n arwain at ein rhanbarthau a’n mapiau.


Dewislen ar gyfer llywio trwy benodau. Mae’r ddewislen hon ar frig pob tudalen a gallwch ei defnyddio i fynd at brif adrannau’r wefan, er enghraifft ‘Archwilio’n ôl ardal’ neu ‘Beth alla’ i ei wneud?’. Ar ôl cyrraedd adran arbennig, bydd y panel ar y chwith yn dangos yr is-bynciau gwahanol.


Llwybr llywio. Mae’r llwybr hwn yn dangos lleoliad y dudalen yn strwythur y wefan. Gallwch glicio ar y cysylltau i ddychwelyd at brif dudalen y bennod a’r dudalen gartref – mewn gwirionedd, mynd drwy’r holl gamau o’r cychwyn cyntaf.

Er enghraifft, os yw’r llwybr llywio’n cynnwys y canlynol:

Llwybr Arfordir Cymru hafan / Beth alla’ i ei wneud? / Gweithgareddau / Cerdded

Gallwch fynd yn ôl i’r dudalen gartref, i’r adran ‘Cerdded’, neu hyd yn oed i’r adran ‘Beth alla’ i ei wneud?’ yn syth.


Cynnwys. Nod y safle yw tynnu eich sylw at rai o’r pethau gwych y gallwch eu gweld a’u gwneud ar hyd arfordir Cymru. Os ydych o’r farn fod ambell adran yn brin o wybodaeth, cofiwch roi gwybod inni.


Rydym yn gwneud ein gorau i gyflwyno gwybodaeth ddiddorol a chynhwysfawr. Os gwelwch chi gamgymeriad ar unrhyw un o’n tudalennau, mae croeso ichi gysylltu â ni ar ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Mae rhai o’r cysylltau’n arwain at wefannau allanol. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y tudalennau hyn.